Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Oddział Świętokrzyski


Zapraszamy na Drugie Mistrzostwa Geodetów w Tenisie Stołowym

Kazimierza Wielka 2015, które odbędą się w dniach 3 i 4 października

2015 r. Szczegóły w zakładce Imprezy


Zlot Geodetów województwa świętokrzyskiego SUCHEDNIÓW 2015 już za nami. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ze Zlotu w zakładce Imprezy i do Galerii Zdjęć


WAŻNE!! Składki SGP

Przypomina się członkom stowarzyszenia, że składki należy regulować u skarbników kół, przewodniczących kół lub bezpośrednio na konto NOT Oddział w Kielcach
77106000760000320000162570 obowiazkowo z dopiskiem "składki SGP za okres ...imię i nazwisko".
Składka miesięczna wynosi 10 PLN (emeryci 5 PLN). Studenci 2 PLN. Koledzy w wieku ponad 75 lat są zwolnieni.
Kopie dowodów wpłaty na w/w konto proszę przesłać mailem Skarbnikowi Oddziału kol. Feliksowi Olekszykowi (feliks.olekszyk@gazeta.pl) lub przesłać pocztą na adres:
ZARZĄD ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
25–453 KIELCE, ul. Wita Stwosza 77.

Wyciąg ze Statutu SGP
§ 16 Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie właściwemu zarządowi oddziału,
2. skreślenia przez właściwy zarząd oddziału w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy pomimo uprzedniego upomnienia,
3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału lub Głównego Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę SGP lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.