Materiały na szkolenie w dniu 19.02.2015

 

 

Patrz również odpowiedzi na 103 pytania zadane przez PTG Głównemu Geodecie Kraju ( zakładka "Wiadomości")

                                                                            Kielce 2015-01-27

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM - SZKOLENIE


W dniu 19 lutego 2015 roku w godzinach 9.30 – 15.30


Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Świętokrzyski w Kielcach wraz ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zaprasza pracowników administracji rządowej i samorządowej służby geodezyjnej, geodetów - wykonawców oraz inne osoby zainteresowane na szkolenie w temacie:


Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wykonywanie prac geodezyjnych


Szkolenie odbędzie się w Kielcach w Hotelu BEST WESTERN Grand Hotel**** /Sala dębowa/ dawna nazwa: Hotel Łysogóry/ ul. Sienkiewicza 78, naprzeciw dworca PKP, wejście od ul. Żelaznej.

Parking dla wszystkich uczestników szkolenia znajduje się za hotelem wjazd                od ul. Czarnowskiej

seminarium - szkolenie poprowadzi

Pan Mirosław Puzia

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

geodeta uprawniony; wykładowca zagadnień prawno technicznych z zakresu Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych przepisów obowiązujących geodetów;


Koszt uczestnictwa w szkoleniu - seminarium wynosi 250.00 zł od osoby

Członkowie Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddziału Świętokrzyskiego  w Kielcach, posiadający aktualnie opłacone składki członkowskie otrzymują bonifikatę w kwocie 50,00 zł i płacą 200,00 zł od osoby.


Termin dokonania zgłoszenia według załączonego druku i dokonania opłaty, upływa w dniu 15 lutego 2015 roku (decyduje data dokonania wpłaty na konto NOT Kielce 77 1060 0076 0000 3200 0016 2570 Bank BPH o/Kielce).


Zgłoszenie proszę przesyłać na e-mail: sgpkielce@wp.pl

 


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor                                   Prezes ŚO SGP 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego                         /-/Jerzy Barański/-/ 

  /-/Andrzej Reczyński /-/

 

 

 

 

10 lat Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie
 zakładka "Imprezy" 


 

 

 

Uchwały XXXVIII Zjazdu Delegatów SGP

                                                                              

 

WAŻNE!! Składki SGP

 Przypomina się członkom stowarzyszenia, że składki należy regulować u  skarbników kół, przewodniczących kół lub bezpośrednio na konto NOT Oddział w Kielcach
77106000760000320000162570 obowiazkowo z dopiskiem "składki SGP za okres ...imię i nazwisko".
Składka miesięczna wynosi 10 PLN (emeryci 5 PLN). Studenci 2 PLN. Koledzy w wieku ponad 75 lat są zwolnieni.
Kopie dowodów wpłaty na w/w konto proszę przesłać mailem Skarbnikowi Oddziału kol. Feliksowi Olekszykowi (
feliks.olekszyk@gazeta.pl)  lub przesłać pocztą na adres:
ZARZĄD ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
 25–453 KIELCE, ul. Wita Stwosza 77.

 Wyciąg ze Statutu SGP
§ 16 Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie właściwemu zarządowi oddziału,
 2. skreślenia przez właściwy zarząd oddziału w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy pomimo uprzedniego upomnienia,
 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału lub Głównego Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę SGP lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

Co daje mi SGP? 

Przynależność do SGP jest przynależnością do elitarnej grupy zawodowej o długich tradycjach z wymiernymi możliwościami wpływania na Twoją profesję.

Nie pytaj - co daje mi SGP? Zapytaj - co ja mogę dać Stowarzyszeniu?

Po prostu przyłącz się do nas.

Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj statut!


                                                                                    KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ GEODETY.doc

Regulamin Odznak Stowarzyszenia Geodetów Polskich.doc