Prezentacja tematyki szkolenia w dniu 12.03.2014 - mgr inż. Mirosław Puzia. Uchwały XXXVIII Zjazdu Delegatów SGP

 

 

WAŻNE!! Składki SGP

 Przypomina się członkom stowarzyszenia, że składki należy regulować u  skarbników kół, przewodniczących kół lub bezpośrednio na konto NOT Oddział w Kielcach
77106000760000320000162570 obowiazkowo z dopiskiem "składki SGP za okres ...imię i nazwisko".
Składka miesięczna wynosi 10 PLN (emeryci 5 PLN). Studenci 2 PLN. Koledzy w wieku ponad 75 lat są zwolnieni.
Kopie dowodów wpłaty na w/w konto proszę przesłać mailem Skarbnikowi Oddziału kol. Feliksowi Olekszykowi (
feliks.olekszyk@gazeta.pl)  lub przesłać pocztą na adres:
ZARZĄD ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
 25–453 KIELCE, ul. Wita Stwosza 77.

 Wyciąg ze Statutu SGP
§ 16 Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie właściwemu zarządowi oddziału,
 2. skreślenia przez właściwy zarząd oddziału w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy pomimo uprzedniego upomnienia,
 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału lub Głównego Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę SGP lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

Co daje mi SGP? 

Przynależność do SGP jest przynależnością do elitarnej grupy zawodowej o długich tradycjach z wymiernymi możliwościami wpływania na Twoją profesję.

Nie pytaj - co daje mi SGP? Zapytaj - co ja mogę dać Stowarzyszeniu?

Po prostu przyłącz się do nas.

Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj statut!


KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ GEODETY.doc

Regulamin Odznak Stowarzyszenia Geodetów Polskich.doc

21887