Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Oddział Świętokrzyski

Zapraszamy na

SPOTKANIE INTEGRACYJNE - PIKNIK RODZINNY

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA

30 maja 2015 r. w Restauracji Stangret

Więcej informacji TUTAJ


MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO GEODETÓW

w tenisie stołowym

o puchar PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SGP

Termin i miejsce zawodów: 13.06.2015 /sobota/godz.10.00

HALA SPORTOWA, ul. Kościuszki 13 w Kazimierzy Wielkiej

Więcej informacji w zakładce Imprezy

WAŻNE!! Składki SGP

Przypomina się członkom stowarzyszenia, że składki należy regulować u skarbników kół, przewodniczących kół lub bezpośrednio na konto NOT Oddział w Kielcach
77106000760000320000162570 obowiazkowo z dopiskiem "składki SGP za okres ...imię i nazwisko".
Składka miesięczna wynosi 10 PLN (emeryci 5 PLN). Studenci 2 PLN. Koledzy w wieku ponad 75 lat są zwolnieni.
Kopie dowodów wpłaty na w/w konto proszę przesłać mailem Skarbnikowi Oddziału kol. Feliksowi Olekszykowi (
feliks.olekszyk@gazeta.pl) lub przesłać pocztą na adres:ZARZĄD ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
25–453 KIELCE, ul. Wita Stwosza 77.

Wyciąg ze Statutu SGP
§ 16 Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie właściwemu zarządowi oddziału,
2. skreślenia przez właściwy zarząd oddziału w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy pomimo uprzedniego upomnienia,
3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału lub Głównego Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę SGP lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

Co daje mi SGP?

Przynależność do SGP jest przynależnością do elitarnej grupy zawodowej o długich tradycjach z wymiernymi możliwościami wpływania na Twoją profesję.

Nie pytaj - co daje mi SGP? Zapytaj - co ja mogę dać Stowarzyszeniu?

Po prostu przyłącz się do nas.

Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj statut!

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ GEODETY.doc

Regulamin Odznak Stowarzyszenia Geodetów Polskich.doc