ZARZĄD ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH oraz Zarząd Koła w Busku Zdroju
 zapraszają
 geodetów i sympatyków geodezji
na

Z L O T   G E O D E T Ó W
który odbędzie się w dniach
 13 -14 WRZEŚNIA 2014 r.

w B U S K U   Z D R O J U

ZAKWATEROWANIE  W  HOTELU „GROMADA”

W  PROGRAMIE:
ATRAKCJE  UZDROWISKA  BUSKO ZDRÓJ
SPOTKANIE ZE WSPANIAŁĄ HISTORIĄ REGIONU (WIŚLICA)
PREZENTACJA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII  GEODEZYJNYCH
SPOTKANIE TOWARZYSKIE I ZABAWA PRZY DOBREJ MUZYCE


Szczegółowy program Zlotu i cena zostaną podane wkrótce!

Zgłoszenia przyjmują:

Adam Biskup - tel. 502-65-99-11; adambiskup@wp.pl

Kinga Biskup - tel. 501-075-594

M. Hordziejewicz (Starostwo Powiatowe w Kielcach, pokój 160;) tel. (041) 200 14 52

HONOROWY PATRONAT

STAROSTA BUSKI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU
   


Mistrzostwa Geodetów w Tenisie Stołowym 2014


zapraszamy do zakładek "Imprezy" i "Galeria"
Piknik Rodzinny 2014
zapraszamy do zakładek "Imprezy" i "Galeria" Uchwały XXXVIII Zjazdu Delegatów SGP

 

 

WAŻNE!! Składki SGP

 Przypomina się członkom stowarzyszenia, że składki należy regulować u  skarbników kół, przewodniczących kół lub bezpośrednio na konto NOT Oddział w Kielcach
77106000760000320000162570 obowiazkowo z dopiskiem "składki SGP za okres ...imię i nazwisko".
Składka miesięczna wynosi 10 PLN (emeryci 5 PLN). Studenci 2 PLN. Koledzy w wieku ponad 75 lat są zwolnieni.
Kopie dowodów wpłaty na w/w konto proszę przesłać mailem Skarbnikowi Oddziału kol. Feliksowi Olekszykowi (
feliks.olekszyk@gazeta.pl)  lub przesłać pocztą na adres:
ZARZĄD ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
 25–453 KIELCE, ul. Wita Stwosza 77.

 Wyciąg ze Statutu SGP
§ 16 Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie właściwemu zarządowi oddziału,
 2. skreślenia przez właściwy zarząd oddziału w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy pomimo uprzedniego upomnienia,
 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału lub Głównego Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę SGP lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

Co daje mi SGP? 

Przynależność do SGP jest przynależnością do elitarnej grupy zawodowej o długich tradycjach z wymiernymi możliwościami wpływania na Twoją profesję.

Nie pytaj - co daje mi SGP? Zapytaj - co ja mogę dać Stowarzyszeniu?

Po prostu przyłącz się do nas.

Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj statut!


KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ GEODETY.doc

Regulamin Odznak Stowarzyszenia Geodetów Polskich.doc

25239